Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile de utilizare ale private-label.ro, prezentate mai jos, cât și Politica de confidențialitate împreună cu detalierea aspectelor privitoare la protecția datelor cu caracter personal ca parte integrantă din acești Termeni și condiții. Accesul/vizitarea private-label.ro de către dumneavoastră se supune Termenilor, condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceștia și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

popcosmetics.ro în calitate de autor/proprietar/administrator al site-ului private-label.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul magazinului online, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. Datorită acestui fapt, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

private-label.ro respectă confidențialitatea oricăror date, informații legate de utilizatorul înregistrat pe site, precum și a tranzacțiilor efectuate de aceștia, în condițiile și limitările impuse de lege. Sistemul nostru informatic vă pune la dispoziție metode adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, precum și a operațiunilor, tranzacțiilor pe care aceștia le efectuează prin intermediul private-label.ro

LICENȚE DE UTILIZARE

popcosmetics.ro vă acordă o licență limitată pentru a accesa/vizita site-ul, fără posibilitatea de a-l modifica în lipsa unui acord comun. Această licență nu include:

  • revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a produselor prezentate pe site;
  • download-ul sau copierea informațiilor legate de conturi utilizator;
  • utilizarea tehnicilor tip data mining, roboților sau tehnologiilor similare care permit extragerea și analiza datelor.

popcosmetics.ro vă acordă o licență limitată, revocabilă și ne-exclusivă de a vă crea un hyperlink către pagina de intrare (home page) a site-ului atâta vreme cât acest link nu descrie private-label.ro sau un partener/afiliat al acestuia de o manieră falsă, greșită sau jignitoare. Conținutul private-label.ro, integral și/sau parțial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale.

MĂRCI

Denumirea popcosmetics.ro este marcă înregistrată. Utilizarea acestei mărci, a domeniului sau a numelui popcosmetics, în formă directă sau „ascunsă” (de tipul, dar nu limitat la, meta tag-uri sau alte tehnici de indexare, căutare web) fără permisiunea prealabilă scrisă este interzisă și se pedepsește conform legii.

CONDIȚII DE UTILIZARE. GARANȚII.

Site-ul este furnizat de către popcosmetics.ro pe o bază „așa cum este” și „atât cât este disponibil”. popcosmetics.ro nu garantează că private-label.ro, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la popcosmetics.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. Utilizatorul folosește private-label.ro pe riscul propriu, popcosmetics.ro fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea private-label.ro sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe private-label.ropopcosmetics.ro nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe private-label.ropopcosmetics.ro nu acordă niciun fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestui private-label.ro.Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe Site sau al actualizării diverselor pagini ale private-label.ro.

Serviciile și produsele prezentate pe private-label.ro nu se constituie într-o ofertă de niciun fel, fiind prezentate cu titlu pur informativ.

SECURITATE

Dacă utilizați Site-ul, sunteți răspunzător pentru asigurarea confidențialității datelor privitoare la contul dumneavoastră de acces, cum ar fi numele de utilizator și parola și sunteți de acord să vă asumați întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe private-label.ro cu contul și parola dumneavoastră. În cazul în care suspectați că, din diverse motive imputabile sau nu dumneavoastră, confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veți notifica imediat popcosmetics.ro pentru a bloca accesul la cont și a vă genera cât mai rapid un nou set.

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra private-label.ro și tentativă de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ș.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

COMUNICĂRI

Utilizatorii private-label.ro pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura Site-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care să afecteze viața privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale popcosmetics.ro, private-label.ro sau ale unor terțe părți, și care nu conțin viruși, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, emailuri de masă sau orice altă formă de spam. Nu puteți folosi o adresă de e-mail falsă sau să impersonalizați o altă persoană sau entitatepopcosmetics.ro își rezervă dreptul, dar nu și obligația de a îndepărta sau edita o astfel de informație transmisă.

Prin trimiterea unei astfel de informații, dacă nu este altfel specificat, acordați lui popcosmetics.ro, private-label.ro și partenerilor/afiliaților săi licența/dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil și sub-licențiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afișa pe orice fel de medii, în toată lumea. Acordați dreptul lui popcosmetics.ro, private-label.ro și partenerilor/afiliaților săi de a utiliza numele pe care l-ați trimis în conjuncție cu informația, dacă aceștia vor decide astfel. Declarați și garantați că dețineți sau controlați toate drepturile cu privire la informațiile transmise, că acestea sunt corecte și că utilizarea acestora nu intră în contradicție cu Termenii și condițiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terță parte și că veți despăgubi integral popcosmetics.ro, private-label.ro sau partenerii/afiliații săi pentru toate cererile rezultate din informația astfel transmisă.

MINORI

private-label.ro vinde produse și/sau servicii care nu sunt interzise minorilor.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Vă rugăm să accesați și secțiunea Politica de confidențialitate care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe site.